สอบแบบใดควรเรียนอะไร

Share on facebook
Share on twitter

สรุปรวมการเตรียมสอบที่จำเป็นของนักเรียน

 

คนที่จะเตรียมสอบEntrance / CU-TEP / TU-GET

 • Grammar
 • Reading
 • Listening(CU-TEP)
 • Academic Writing(Ent.บางคณะ)

คนที่จะเตรียมสอบTOEFL & IELTS

 • Reading
 • Listening
 • Writing TOEFL & IELTS
 • Speaking

คนที่จะเตรียมสอบGMAT & GRE

 • สอนเฉพาะ Writing
 • มีหนังสือ Verbal และ Quantative ให้ค้นคว้า

คนที่จะเตรียมสอบTOEIC

เรียนแค่ 3 วิชา

 • Reading
 • Listening
 • Grammar