ข้อมูลวิชาสอบสำหรับ การเตรียมตัวที่จำเป็นของนักเรียนที่จะไป เรียนต่อต่างประเทศ

Share on facebook
Share on twitter

ผู้ที่ไปอเมริกา

  • TOEFL หรือ IELTS
  • GMAT หรือ GRE

ผู้ที่ไปประเทศอื่น

  • IELTS หรือ TOEFL 
  • ไม่ต้องสอบ GMATหรือ GRE

ผู้ที่สอบภายในประเทศ

  • ทุน ก.พ./กระทรวงต่างประเทศ/ ฯลฯ CU-TEP TU-GET
  • CU-TEP TU-GET

ผู้ที่ใช้ในการทำงาน

TOEIC
– Reading
– Listening
– Grammar