คอร์สเตรียมตัวสอบ TU-GET

Share on facebook
Share on twitter

คอร์สเตรียมตัวสอบ TU-GET ควรลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คอร์ส เพื่อความพร้อมทุกด้านในการสอบ

  • คอร์ส Grammar เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท
  • คอร์ส Reading  เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท
  • คอร์ส Listening  เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท

คอร์สเตรียมตัวสอบ TU-GET

คอร์สเตรียมตัวสอบ TU-GET ควรลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คอร์ส เพื่อความพร้อมทุกด้านในการสอบ คอร์ส Grammar เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท คอร์ส Reading  เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา

Read More »