คอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาหลักสูตรสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรที่จะลงคอร์ส
เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 3 คอร์สดังนี้

  • คอร์ส Grammar เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท
  • คอร์ส Reading เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท
  • คอร์ส Academic Writing(สำหรับบางคณะ) เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท

คอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตรสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรที่จะลงคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 3 คอร์สดังนี้ คอร์ส Grammar เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท คอร์ส Reading เรียนจำนวน 18 ครั้งๆละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500

Read More »