!!!ประกาศย้ายโรงเรียน

Share on facebook
Share on twitter

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป โรงเรียนดวงใจภาษาต่างประเทศ จะย้ายจากโรงเรียนเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย์ ไปที่โรงเรียนแห่งใหม่ บริเวณถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
ที่ตั้งโรงเรียนเเห่งใหม่นี้ ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร 

2. การจอดรถจะสะดวกมากกว่าเดิมเพราะ นักเรียนสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถในวัดตรีทศเทพ (เสียค่าที่จอดรถบำรุงวัด) ที่ตั้งโรงเรียนเเห่งใหม่นี้อยู่ห่างจากลานจอดรถวัดเพียง 80 เมตร

3. ดูแผนที่โรงเรียนใหม่ได้จาก google map ด้านบน

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-282-0510

!!!ประกาศย้ายโรงเรียน

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป โรงเรียนดวงใจภาษาต่างประเทศ จะย้ายจากโรงเรียนเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย์ ไปที่โรงเรียนแห่งใหม่ บริเวณถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ที่ตั้งโรงเรียนเเห่งใหม่นี้ ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร  2. การจอดรถจะสะดวกมากกว่าเดิมเพราะ นักเรียนสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถในวัดตรีทศเทพ (เสียค่าที่จอดรถบำรุงวัด) ที่ตั้งโรงเรียนเเห่งใหม่นี้อยู่ห่างจากลานจอดรถวัดเพียง 80 เมตร 3. ดูแผนที่โรงเรียนใหม่ได้จาก google map ด้านบน

Read More »