เปิดรับสมัครคอร์สเดือน พฤษภาคม 2563

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นี้ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศว่าโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพสามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ

 โรงเรียนดวงใจ จึงขอประกาศเริ่มทำการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป และขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ที่สถาบันของตนยังไม่เปิดสอนให้มาสมัครเรียนหลักสูตร

ACADEMIC WRITING กับ ดร.ศุภชัย เป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่อง
จ-อ-พ-พฤ-ศ9.00 – 12.00 น.
เริ่มจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม  สิ้นสุด 22 พฤษภาคม
สามสัปดาห์  45 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน 4000 บาท สอนสด 

รู้เรื่องเป็นวัน ๆ ไป  จากง่ายไปหายากโดยจบในตัวหากขาดเรียนวันได  ก็สามารถเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นที่เปิดตามมาภายหลังได้ ผู้สนใจ เชิญอีเมลไปจองที่เรียนได้ที่kru_duangjai@hotmail.comหรือ dr.supachai@gmail.com

หรือโทร  02-281-9345  และ 02-282-0510

เปิดรับสมัครคอร์สเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นี้ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศว่าโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพสามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ  โรงเรียนดวงใจ จึงขอประกาศเริ่มทำการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป และขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ที่สถาบันของตนยังไม่เปิดสอนให้มาสมัครเรียนหลักสูตร ACADEMIC WRITING กับ ดร.ศุภชัย เป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่องจ-อ-พ-พฤ-ศ9.00 – 12.00 น.เริ่มจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม  สิ้นสุด 22 พฤษภาคมสามสัปดาห์  45

Read More »