• หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่ Basic เบื้องต้น จนถึงระดับ Advanced
  • เหมาะกับบุคคลที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อใช้งานจริง
  • ใช้เตรียมสอบแข่งขัน หรือเรียนต่อต่างประเทศ
  • เสริมศักยภาพให้นักเรียน ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
  • เพิ่มโอกาสนักเรียน ม.ปลาย ทำคะแนนสูงเพื่อเข้าคณะดี ๆ ในมหาวิทยาลัย
  • ได้ทักษะที่จำเป็นในการ Structure ของ IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL (ชนิด Paper-based ซึ่งยังมีการสอบที่พม่า)
  • สอนกฎอย่างละเอียด ทำให้ผู้ที่ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน หรือไม่แม่นมาก่อนสามารถทำโจทย์ยากๆได้
  • สอนหลักการชี้คำตอบที่ผิด (Detecting Error) ให้ด้วย
  • เคลียร์ความรู้เรื่อง Tense ให้ใหม่
  • มีสูตรง่ายๆในการจำ หรือสังเกตการใช้แต่ละหลัก
StockSnap_SQH7ZTCAIG