ปัจจุบันสถานที่ทำงานและสถานศึกษา และแหล่งมอบทุนการศึกษา ต้องการทราบความสามารถของผู้สมัครในการเขียน Writing เพราะเป็นเครื่องชี้วัดโอกาสในความสำเร็จของการทำงาน และการเรียน ดังนั้น ดร.ศุภชัย จึงออกแบบหลักสูตร Writing ให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ว่าจะนำไปใช้ในลักษณะใด โดยจัดแยกหลักสูตรไว้ดังนี้

 • Academic Writing (พัฒนาจาก หลักสูตร Writing A)
  เป็นพื้นฐานการเขียนตั้งแต่ประโยคสวย ๆ ไปถึงย่อหน้ายาว ๆ และเนื้อเรื่องสั้น ๆ
  เรียนวันอาทิตย์ 9.00-12.00 ช่วงเปิดเทอมต้น หรือ เปิดเทอมปลาย
  เหมาะกับนักเรียน มัธยมปลาย และผู้ที่เริ่มต้นงานเขียนให้ถูกระบบโดยไม่ต้องกังวลเรือง Grammar และ Vocab เพราะจะมีการสอนแทรกเป็นระยะ ๆหลักสูตรนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการปรับพื้นฐานการเขียนโดย ดร.ศุภชัย ได้เพิ่มแบบฝึกหัดการเขียนรายงานการทดลองในห้อง Lab
  เรียนอังคาร-ศุกร์ 9.00-12.00 ช่วงปิดเทอม (โปรดดูรายละเอียดกำหนดกการ ที่นี่…)
 • Writing for TOEFL & IELTS
  เหมาสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เรียนหลักสูตร Inter ในประเทศ
  เรียน วันเสาร์ 13.30-16.00
          วันอาทิตย์ 14.30-16.00
          วันจันทร์ 17.00-19.30
  เริ่มเรียนได้ทันทีเพราะแต่ละวันจะเริ่มหัวข้อใหม่เสมอ
  เรียนได้หลายแบบเพื่อให้เนื้อหาครบ 45 ชั่วโมงเช่น
     เรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เวลา 18 สัปดาห์
     เรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้งใช้เวลา  9 สัปดาห์
     เรียน สัปดาห์ละ 3 ครั้งใช้เวลา  6 สัปดาห์
 
 • Writing for GMAT & GRE
  เหมาสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ ป.โท ป.เอก เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
  หากไปเรียนต่อประเทศอื่นไม่ต้องใช้
 • Thesis & Dissertation Writing
  เพื่อเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ
  เหมาะกันนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
  เรียน วันอังคาร และ พฤหัส 17.30-20.00 จำนวน 18 ครั้ง
  หรือให้นักศึกษารวมตัวตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แล้วเสนอวัน-เวลานัด
  เช่น 10.00-12.30 หรื อ 13.30-16.00 ในวันธรรมดา
  สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน
  อาจนัดเช้า หรือ บ่าย เพื่อให้ลงตัวกับตารางเรียนในมหาวิทยาลัย
 • เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้ต้องการหัดเขียนให้เป็นภายในไม่กี่สัปดาห์
 • เริ่มพัฒนาจากการเขียนประโยคสวยๆ จากสั้นถึงยาว
 • เหมาะกับนักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษา จนถึงคนทำงาน
 • ให้ประโยคสูตร เพื่อช่วยให้เขียนยาว ๆ ได้ทันที
 • มีการเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง
 • สามารถนำหลักการไปใช้ในการสอบเข้าทำงาน หรือสอบตรง หรือสอบเข้า Inter หรือสอบชิงทุน ที่มีวิชา Writing
 • ช่วงท้ายมีการสอนวิธีเขียน Term paper และรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตาม Format สากล
 • เหมาะกับนักศึกษาที่ไม่ถนัดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
 • ช่วยพัฒนาการเขียนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์
 • ครูช่วยชี้แนะให้เขียนได้หลายแนวทาง
 • ใช้คำอธิบายง่ายๆ ฟังสบายๆ ไม่เครียด
 • มีสอนการเขียนแบบ Integrated ด้วย
 • บอกวิธีบรรยาย กราฟ ตาราง ภาพ ตามแนว IELTS ด้วย
 • นำตัวอย่างการเขียนที่ดีมาวิเคราะห์ให้เห็น
 • มีสูตรสำเร็จหรือประโยคมาตรฐานที่ช่วยให้เขียนได้ยาว
 • บอกจุดอ่อนที่นักศึกษาไทยมักทำพลาด จะได้ไม่พลาดซ้ำ
 • แนะให้ใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ตรงสถานการณ์ที่เขียน
 • มีการช่วยกันออกความคิดเห็น (brainstorming)เพื่อช่วยกันเขียนในชั้น ในลักษณะแก้ปัญหาร่วมกัน
 • ไม่มีการชี้ตัวให้ตอบ จนเป็นที่อับอายถ้าตอบผิด
 • นำหัวข้อที่ออกสอบจริงมาให้ฝึกหัดเขียน
 • สามารถเลือกเรียนระดับม.ปลายเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
 • สอนวิธีพิจารณาโจทย์แต่ละชนิดก่อน ว่ามีคำชี้นำอะไร ที่บอกให้รู้ว่ากำลังถูกเช็คความรู้ด้านใด จากนั้นจึงค่อยไปอ่านเรื่อง เฉพาะจุดที่โจทย์ถาม
 • สอนวิธีจับใจความสำคัญ เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับ Main Idea, Title, Inference, Reference, Theme,และ Topic Sentence
 • สอนวิธีทำข้อสอบที่ใช้เนื้อเรื่องยาวและ Choices ยาว
 • แนะวิธีทำข้อสอบชนิดเติมคำ/ข้อความ Cloze Test
 • ให้หลักการทำโจทย์จากรูปภาพชนิดต่างๆ (Format Variations)เช่น กราฟ การ์ตูน โฆนา ตาราง
 • ให้หลักการตีความหมายศัพท์ยาก โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น Context Clue, Restatement, Prefix, Root, Suffix, และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
 • แทรกการสอนศัพท์เป็นกลุ่มสอนวิธีแตกศัพท์เป็นหลายเท่า
 • สอนหลักการนำคำหรือข้อความสั้นๆ ไป click แทนที่คำหรือช่องว่างในเนื้อเรื่อง ตามแนว Internet-Based Test(iBT)
 • เนื้อหาและวิธีเขียน แตกต่างและยากกว่า TOEFL มาก
 • ผู้เคยเรียนTOEFL/IELTS กับเรา จ่ายเพียง 4000บาท
 • สอนวิธีตอบโจทย์ชนิดISSUE และ ARGUMENT
 • เมื่อสมัครเรียนแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ยืมหนังสือ Verbal และ Quantitative ไปถ่ายเอกสาร เพื่อฝึกทำเอง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มในโบรชัวร์ GMAT & GRE
 • สอน Format การเขียน ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง
 • สามารถอธิบายเนื่อหาได้ตรงประเด็น
 • สอนการเขียน Abstract และ บทสรุปวิทยานิพนธ์
 • สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้ตามรูปแบบสากล
 • หากรู้วิธีเขียนเนิ่นๆ ทำให้กล้าเริ่มต้นเขียน
 • ไม่ต้องรบกวน Adviser ให้สอน Basic ในการเขียน
 • ทำให้ขอคำปรึกษาเฉพาะส่วนสำคัญได้ทันที
 • มีตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ ให้ดูเป็นแนวทางในการเขียน
 • สามารถซักถามผู้สอนเกี่ยวกับได้อย่างอบอุ่น