ปัจจุบันสถานที่ทำงานและสถานศึกษา และแหล่งมอบทุนการศึกษา ต้องการทราบความสามารถของผู้สมัครในการเขียน Writing เพราะเป็นเครื่องชี้วัดโอกาสในความสำเร็จของการทำงาน และการเรียน ดังนั้น ดร.ศุภชัย จึงออกแบบหลักสูตร Writing ให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ว่าจะนำไปใช้ในลักษณะใด โดยจัดแยกหลักสูตรไว้ดังนี้

  • Academic Writing (พัฒนาจาก หลักสูตร Writing A)
    เป็นพื้นฐานการเขียนตั้งแต่ประโยคสวย ๆ ไปถึงย่อหน้ายาว ๆ และเนื้อเรื่องสั้น ๆ
    เรียนวันอาทิตย์ 9.00-12.00 ช่วงเปิดเทอมต้น หรือ เปิดเทอมปลาย
    เหมาะกับนักเรียน มัธยมปลาย และผู้ที่เริ่มต้นงานเขียนให้ถูกระบบโดยไม่ต้องกังวลเรือง Grammar และ Vocab เพราะจะมีการสอนแทรกเป็นระยะ ๆหลักสูตรนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการปรับพื้นฐานการเขียนโดย ดร.ศุภชัย ได้เพิ่มแบบฝึกหัดการเขียนรายงานการทดลองในห้อง Lab
    เรียนอังคาร-ศุกร์ 9.00-12.00 ช่วงปิดเทอม (โปรดดูรายละเอียดกำหนดกการ ที่นี่…)
  • Writing for TOEFL & IELTS
    เหมาสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เรียนหลักสูตร Inter ในประเทศ
    เรียน วันเสาร์ 13.30-16.00
            วันอาทิตย์ 14.30-16.00
            วันจันทร์ 17.00-19.30
    เริ่มเรียนได้ทันทีเพราะแต่ละวันจะเริ่มหัวข้อใหม่เสมอ
    เรียนได้หลายแบบเพื่อให้เนื้อหาครบ 45 ชั่วโมงเช่น
       เรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เวลา 18 สัปดาห์
       เรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้งใช้เวลา  9 สัปดาห์
       เรียน สัปดาห์ละ 3 ครั้งใช้เวลา  6 สัปดาห์
 
  • Writing for GMAT & GRE
    เหมาสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ ป.โท ป.เอก เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
    หากไปเรียนต่อประเทศอื่นไม่ต้องใช้
  • Thesis & Dissertation Writing
    เพื่อเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ
    เหมาะกันนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
    เรียน วันอังคาร และ พฤหัส 17.30-20.00 จำนวน 18 ครั้ง
    หรือให้นักศึกษารวมตัวตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แล้วเสนอวัน-เวลานัด
    เช่น 10.00-12.30 หรื อ 13.30-16.00 ในวันธรรมดา
    สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน
    อาจนัดเช้า หรือ บ่าย เพื่อให้ลงตัวกับตารางเรียนในมหาวิทยาลัย
  • เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้ต้องการหัดเขียนให้เป็นภายในไม่กี่สัปดาห์
  • เริ่มพัฒนาจากการเขียนประโยคสวยๆ จากสั้นถึงยาว
  • เหมาะกับนักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษา จนถึงคนทำงาน
  • ให้ประโยคสูตร เพื่อช่วยให้เขียนยาว ๆ ได้ทันที
  • มีการเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง
  • สามารถนำหลักการไปใช้ในการสอบเข้าทำงาน หรือสอบตรง หรือสอบเข้า Inter หรือสอบชิงทุน ที่มีวิชา Writing
  • ช่วงท้ายมีการสอนวิธีเขียน Term paper และรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตาม Format สากล
  • เหมาะกับนักศึกษาที่ไม่ถนัดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  • ช่วยพัฒนาการเขียนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์
  • ครูช่วยชี้แนะให้เขียนได้หลายแนวทาง
  • ใช้คำอธิบายง่ายๆ ฟังสบายๆ ไม่เครียด
  • มีสอนการเขียนแบบ Integrated ด้วย
  • บอกวิธีบรรยาย กราฟ ตาราง ภาพ ตามแนว IELTS ด้วย
  • นำตัวอย่างการเขียนที่ดีมาวิเคราะห์ให้เห็น
  • มีสูตรสำเร็จหรือประโยคมาตรฐานที่ช่วยให้เขียนได้ยาว
  • บอกจุดอ่อนที่นักศึกษาไทยมักทำพลาด จะได้ไม่พลาดซ้ำ
  • แนะให้ใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ตรงสถานการณ์ที่เขียน
  • มีการช่วยกันออกความคิดเห็น (brainstorming)เพื่อช่วยกันเขียนในชั้น ในลักษณะแก้ปัญหาร่วมกัน
  • ไม่มีการชี้ตัวให้ตอบ จนเป็นที่อับอายถ้าตอบผิด
  • นำหัวข้อที่ออกสอบจริงมาให้ฝึกหัดเขียน
  • สามารถเลือกเรียนระดับม.ปลายเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
  • สอนวิธีพิจารณาโจทย์แต่ละชนิดก่อน ว่ามีคำชี้นำอะไร ที่บอกให้รู้ว่ากำลังถูกเช็คความรู้ด้านใด จากนั้นจึงค่อยไปอ่านเรื่อง เฉพาะจุดที่โจทย์ถาม
  • สอนวิธีจับใจความสำคัญ เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับ Main Idea, Title, Inference, Reference, Theme,และ Topic Sentence
  • สอนวิธีทำข้อสอบที่ใช้เนื้อเรื่องยาวและ Choices ยาว
  • แนะวิธีทำข้อสอบชนิดเติมคำ/ข้อความ Cloze Test
  • ให้หลักการทำโจทย์จากรูปภาพชนิดต่างๆ (Format Variations)เช่น กราฟ การ์ตูน โฆนา ตาราง
  • ให้หลักการตีความหมายศัพท์ยาก โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น Context Clue, Restatement, Prefix, Root, Suffix, และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
  • แทรกการสอนศัพท์เป็นกลุ่มสอนวิธีแตกศัพท์เป็นหลายเท่า
  • สอนหลักการนำคำหรือข้อความสั้นๆ ไป click แทนที่คำหรือช่องว่างในเนื้อเรื่อง ตามแนว Internet-Based Test(iBT)
  • เนื้อหาและวิธีเขียน แตกต่างและยากกว่า TOEFL มาก
  • ผู้เคยเรียนTOEFL/IELTS กับเรา จ่ายเพียง 4000บาท
  • สอนวิธีตอบโจทย์ชนิดISSUE และ ARGUMENT
  • เมื่อสมัครเรียนแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ยืมหนังสือ Verbal และ Quantitative ไปถ่ายเอกสาร เพื่อฝึกทำเอง
  • ดูรายละเอียดเพิ่มในโบรชัวร์ GMAT & GRE
  • สอน Format การเขียน ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง
  • สามารถอธิบายเนื่อหาได้ตรงประเด็น
  • สอนการเขียน Abstract และ บทสรุปวิทยานิพนธ์
  • สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้ตามรูปแบบสากล
  • หากรู้วิธีเขียนเนิ่นๆ ทำให้กล้าเริ่มต้นเขียน
  • ไม่ต้องรบกวน Adviser ให้สอน Basic ในการเขียน
  • ทำให้ขอคำปรึกษาเฉพาะส่วนสำคัญได้ทันที
  • มีตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ ให้ดูเป็นแนวทางในการเขียน
  • สามารถซักถามผู้สอนเกี่ยวกับได้อย่างอบอุ่น